• Traehytter24 Logo
 • Hvilken betydning har det, om en bolig har status som helårsbeboelse eller sommerhus?

  Versatil 1 – Sommerhus eller andet / 14 X 7 M / 88 MM / 93 M2 / G0315-2

  Kategoriseringen af en bolig som helårsbeboelse eller sommerhus afgør, om du må bo der hele året, eller hvor længe ad gangen du må opholde dig i boligen.

  Bygningsreglementer og bebyggelsesprocenter

  Reglerne for sommerhuse i sommerhusområder og enfamiliehuse i boligområder adskiller sig på mange punkter, især hvad angår byggeri:

  Bebyggelsesprocenten i almindelige beboelsesområder er generelt 30 procent, mens den generelt kun er 15 procent i sommerhusområder.

  Specifikke lokalplaner eller andre bestemmelser kan påvirke, hvor meget der må bygges på grundene, og der kan være krav om naturfredning eller strandbeskyttelse.

  Bygningskrav for sommerhuse

  Sommerhuse må kun bygges i én etage med en maksimal højde på 5 meter.
  – Husets ydervæg langs mindst én facade må ikke overstige 3 meter.
  – Afstand til vej, sti og skel skal være mindst 5 meter.
  – Kravene til materialer, konstruktioner, dampspærre og isolering er mindre strenge end for helårshuse, da sommerhuse ikke benyttes hele året.

  Selvom kravene er mindre strenge, skal sommerhuse stadig overholde isoleringskravene i bygningsreglementet, både ved nybyggeri, tilbygninger og større renoveringer.

  Ansvar for boligens status

  Danmark er opdelt i tre zoner ifølge Planloven: byzone, landzone og sommerhusområde. Helårsbeboelse er ikke tilladt i sommerhusområder. Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet administrerer loven, mens kommunen kan give dispensation for ændring af boligstatus fra helårsbeboelse til sommerhus og omvendt.

  Hvordan finder du ud af boligens status?

  Boligens status står i BBR-meddelelsen, og eventuelle dispensationer til helårsbeboelse vil fremgå her. Oplysningerne findes også på Den Offentlige Informationsserver (OIS). Hvis du er i tvivl, kan du kontakte kommunen.

  Hvor meget må du bo i dit sommerhus hvert år?

  – Sommerperioden (1. marts – 31. oktober): Ubegrænset ophold.
  – Vinterperioden (1. november – 28./29. februar): Kortvarige ophold, sammenlagt højst halvdelen af vinterperioden. Kommunerne accepterer ofte kortvarige ferieophold på op til 4-5 uger i stræk.

  I alt kan du lovligt benytte sommerhuset i 34 uger i sommerperioden og 9 uger i vinterperioden, altså 43 uger årligt.

  Tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuset

  Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation til helårsbeboelse i sommerhuset, hvis huset er egnet til det, og du har ejet det i mindst ét år. Uden ansøgning kan visse grupper, såsom pensionister og førtidspensionister, benytte sommerhuset hele året.

   Konsekvenser af ulovlig helårsbeboelse

  Hvis du bor hele året i et sommerhus, kan kommunen kræve, at du flytter til en helårsbolig inden 14 dage. Hvis du ikke følger anvisningen, kan kommunen indgive en anmeldelse til politiet, og du kan blive afkrævet dagbøder.

  Helårsstatus og bopælspligt

  Kommunen beslutter, om en helårsbolig er behæftet med bopælspligt. Hvis en bolig har bopælspligt, skal den være beboet, enten af ejeren eller ved udlejning. Kommuner kan også give flexboligstatus til helårsboliger i landområder, så bopælspligten ophæves, og boligen kan bruges som sommerhus.

  back to top