• Traehytter24 Logo
 • Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

  1. Introduktion

  1.1 Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for alle besøgende på vores hjemmeside; i denne politik fortæller vi, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

  1.2 Når du anvender vores hjemmeside og accepterer denne politik, accepterer du samtidig vores brug af cookies, i overensstemmelse med vilkårene i denne politik.

  2. Indsamling af personlig information

  2.1 Vi må indsamle, gemme og bruge følgende slags personlige oplysninger: oplysninger om din computer og om dine besøg på og din brug af denne hjemmeside (herunder din IP adresse, din geografiske placering, din browsertype og browserversion, dit operativsystem, længden af dit besøg sidevisninger under dit besøg samt henvisningskilde og navigationsstier). Oplysninger som du giver os, når du registrerer dig på vores hjemmeside (herunder din e-mailadresse); oplysninger, som du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mail service og/eller nyhedsbreve (herunder dit navn og din e-mailadresse). Oplysninger afgivet i forbindelse med køb af vores varer på vores hjemmeside (herunder dit navn, leveringsadresse, betalingsadresse, telefonnumre, e-mailadresse og kortoplysninger). Oplysninger, som du sender til vores hjemmeside og som offentliggøres på internettet (herunder dit brugernavn, profilbilleder og anmeldelser). Oplysninger i eller i forbindelse med enhver kommunikation, som du sender til os (herunder indhold og metadata, der er knyttet til kommunikationen). Hvilke som helst andre personlige oplysninger, som du vælger at sende til os.

  2.2 Inden du videregiver personlige oplysninger vedrørende en anden person til os, skal du indhente denne persons samtykke til både videregivelse og behandling af personens personlige oplysninger, i overensstemmelse med denne politik.

  3. Brugen af personlige oplysninger

  3.1 Personlige oplysninger, der sendes til os via vores hjemmeside, vil blive brugt til de formål, der er angivet i denne politik eller på de for oplysningerne relevante sider af hjemmesiden.

  3.2 Vi må bruge dine personlige oplysninger til at: Administrere vores hjemmeside og virksomhed. Tilpasse vores hjemmeside til dig. Muliggøre din brug af de tjenester, der er tilgængelige på vores hjemmeside. Sende dig varer købt via vores hjemmeside. Sende kontoudtog, fakturaer og betalingspåmindelser til dig og opkræve betalinger fra dig. Sende dig kommerciel, men ikke markedsføringsrelateret kommunikation. Sende dig informationer på e-mail, som du specifikt har anmodet om. Sende dig vores e-mail nyhedsbrev, som du specifikt har anmodet om (du kan til enhver tid kontakte os og framelde dig nyhedsbrevet på e-mail). Behandle forespørgsler og klager fra eller over dig i forbindelse med vores hjemmeside. Holde vores hjemmeside sikker og forhindre svindel. Kontrollere overholdelsen af de vilkår og betingelser, der til enhver tid er gældende for brugen af vores hjemmeside.

  3.3 Hvis du indsender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, vil vi offentliggøre og på anden måde bruge disse oplysninger i overensstemmelse med den tilladelse, du giver os.

  3.4 Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, give dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på deres eller nogen anden tredjeparts direkte markedsføring.

  3.5 Alle finansielle transaktioner på vores hjemmeside håndteres gennem vores udbyder af betalingstjenester. Vi deler alene oplysninger med vores udbyder af betalingstjenester i det omfang, det er nødvendigt for at behandle de betalinger, du foretager via vores hjemmeside, refundere sådanne betalinger og behandle klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og refusioner.

  4. Videregivelse af personlige oplysninger

  4.1 Vi må videregive dine personlige oplysninger til nogle af vores medarbejdere, forsikringsselskaber, professionelle rådgivere, agenter, leverandører eller underleverandører i det omfang, det er berettiget nødvendigt til de formål, der er fastsat i denne politik.

  4.2 Vi må videregive dine personlige oplysninger til ethvert medlem af vores koncern (det vil sige vores datterselskaber, vores moderselskab og alle dets datterselskaber) i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne politik.

  4.3 Vi må videregive dine personlige oplysninger i det omfang vi er forpligtet til at gøre det ved lov, eller i forbindelse med igangværende eller fremtidige retssager med henblik på at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder at give oplysninger til andre med henblik på forebyggelse af svig eller svindel og med henblik på at mindske kreditrisikoen).

  4.4 Vi vil ikke give dine personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre dette er angivet i denne politik.

  5. International dataudveksling

  5.1 De oplysninger som vi indsamler, kan lagres og behandles i, og overføres mellem, et eller flere af de lande, hvor vi opererer, for at gøre det muligt for os at bruge oplysningerne i overensstemmelse med denne politik.

  5.2 De oplysninger som vi indsamler, kan overføres til følgende lande, som ikke har databeskyttelseslove, svarende til dem, der gælder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) : USA, Rusland, Japan, Kina og Indien.

  5.3 Personlige oplysninger, som du offentliggør på vores hjemmeside eller indsender til offentliggørelse på vores hjemmeside, kan via internettet være tilgængelige rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre andres brug eller misbrug af sådanne oplysninger.

  5.4 Du accepterer udtrykkeligt overførsler af personlige oplysninger, som beskrevet i dette afsnit 5.

  6. Opbevaring af personlige oplysninger

  6.1 Dette afsnit 6 beskriver vores opbevaringspolitikker og -procedurer for at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser med hensyn til opbevaring og sletning af personoplysninger.

  6.2 Personoplysninger, som vi behandler til et eller flere formål, vil ikke blive opbevaret i længere tid end det, der er hensigtsmæssigt til disse formål. 

  6.3 Med forbehold af afsnit 6.2 sletter vi normalt personoplysninger, der falder ind under de lovbestemte kategorier.

  6.4 Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6 opbevarer vi dokumenter (herunder elektroniske dokumenter), der indeholder personlige oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til at gøre det ved lov. Hvis vi mener, at dokumenterne kan være relevante for igangværende eller fremtidige retssager og til at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder (herunder at give oplysninger til andre med henblik på at forebygge svig og svindel og med henblik på at mindske kreditrisikoen).

  7. Personoplysningernes sikkerhed

  7.1 Vi tager rimelige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre tab, misbrug eller ændringer af dine personlige oplysninger.

  7.2 Vi gemmer alle de personlige oplysninger, du angiver, på vores sikre (password- og firewall-beskyttede) servere.

  7.3 Alle elektroniske, finansielle transaktioner, der indgås via vores hjemmeside, vil være beskyttet af krypteringsteknologi.

  7.4 Du anerkender, at overførslen af oplysninger over internettet i sagens natur er usikker, og at vi ikke kan garantere sikkerheden af data, der sendes over internettet.

  7.5 Du er ansvarlig for at holde den adgangskode, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside, fortrolig; Vi vil ikke bede dig om din adgangskode (undtagen når du logger ind på vores hjemmeside).

  8. Ændringer 

  8.1 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at opdatere den tilgængelige version på vores hjemmeside.

  8.2 Du bør af og til gennemgå denne side for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer af denne politik.

  9. Dine rettigheder

  9.1 Du kan bede os om at give dig alle personlige oplysninger, vi har om dig. Til dette formål accepterer vi normalt en fotokopi af dit pas, der er certificeret af en advokat eller bank, samt en original kopi af en forbrugsregning med din nuværende adresse.

  9.2 Vi kan tilbageholde personlige oplysninger, som du anmoder om, i det omfang det er tilladt ved lov.

  9.3 Du kan til enhver tid bede os om, ikke at bruge dine personoplysninger til markedsføringsformål.

  9.4 I praksis vil du normalt enten på forhånd udtrykkeligt samtykke til brugen dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, eller vi vil give dig mulighed for at fravælge brugen af dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

  10. Tredjepartswebsteder

  10.1 Vores hjemmeside indeholder hyperlinks til og oplysninger om tredjepartswebsteder.

  10.2 Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for fortrolighedspolitikker og praksis for tredjeparter.

  11. Opdatering af oplysninger

  11.1 Lad os vide hvis de personlige oplysninger vi har om dig, skal rettes eller opdateres.

  12. Om cookies

  12.1 En cookie er en fil, der indeholder et id (en streng af bogstaver og tal), der sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Id’et sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

  12.2 Cookies kan enten være “vedvarende” cookies eller “session” cookies: En vedvarende cookie vil blive gemt af en webbrowser og vil forblive gyldig indtil den fastsatte udløbsdato, medmindre de slettes af brugeren før udløbsdatoen. En session cookie udløber ved afslutning af brugersessionen, når browseren lukkes.

  12.3 Cookies indeholder typisk ikke oplysninger, der identificerer en bruger personligt, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og indhentet fra cookies.

  12.4 Cookies kan bruges af webservere til at identificere og spore brugere, når de navigerer på forskellige sider på et websted og identificerer brugere, der vender tilbage til et websted.

  13. Vores cookies

  13.1 Vi bruger både session og vedvarende cookies på vores hjemmeside.

  13.2 Vi bruger session og vedvarende cookies på vores hjemmeside til at genkende en computer, når en bruger besøger hjemmesiden. Til at spore brugere, når de navigerer på hjemmesiden. Til at aktivere brugen af en indkøbsvogn på hjemmesiden. Til at forbedre hjemmesidens anvendelighed. Til at analysere brugen af hjemmesiden, administrere hjemmesiden, forhindre svindel og forbedre sikkerheden på hjemmesiden. Til at tilpasse hjemmesiden for hver bruger og målrette reklamer, som kan være af særlig interesse for specifikke brugere.

  13.3 Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

  • Facebook
  • Google Ads
  • Google Analytics

  14. Analytics Cookies

  14.1 Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside.

  14.2 Vores Analytics udbyder genererer statistiske og andre oplysninger om brug af hjemmesiden ved hjælp af cookies.

  14.3 De Analytics cookies, der bruges af vores hjemmeside, har følgende navne: _ga og _gat.

  14.4 De oplysninger der genereres i forbindelse med vores hjemmeside, bruges til at oprette rapporter om brugen af vores hjemmeside.

  14.5 Vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Analytics udbyderen er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.

  15. Tredjeparts cookies

  15.1 Vores hjemmeside anvender også tredjeparts cookies.

  16. Blokering af cookies

  16.1 De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies. I Internet Explorer (version 11) kan du f.eks. i Firefox (version 39) blokere alle cookies ved at vælge “Værktøjer”, “Indstillinger”, “Beskyttelse af personlige oplysninger”, “Brug brugerdefinerede historikindstillinger” i rullemenuen og deaktivere “Accepter cookies fra websteder”. og i Chrome (version 44) kan du blokere alle cookies ved at få adgang til menuen “Tilpas og kontrol” og klikke på “Indstillinger”, “Vis avancerede indstillinger” og “Vis indholdsindstillinger” og derefter vælge “Bloker websteder fra at angive data” under overskriften “Cookies”.

  16.2 Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på brugen af mange hjemmesider.

  16.3 Hvis du vælger at blokerer cookies, kan du ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

  17. Sletning af cookies

  17.1 Du kan slette cookies, der allerede er gemt på din computer. i Internet Explorer (version 11) skal du manuelt slette cookiefiler, du kan finde instruktioner til at gøre det på http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11). I Firefox (version 39) kan du slette cookies ved at klikke på “Værktøjer”, “Indstillinger” og “Beskyttelse af personlige oplysninger”, og derefter vælge “Brug brugerdefinerede indstillinger for historik” i rullemenuen, klik så på “Vis cookies” og derefter klik på “Fjern alle cookies”.  I Chrome (version 44) kan du slette alle cookies ved at få adgang til menuen “Tilpas og kontrol” og klikke på “Indstillinger”, “Vis avancerede indstillinger” og “Ryd browserdata” og derefter vælge “Cookies og andre websteds- og plug-in-data”, før du klikker på “Ryd browserdata”.

  17.2 Sletning af cookies vil have en negativ indvirkning på brugen af mange hjemmesider.

  18. Indstillinger for cookies

  18.1 Du kan selv administrere dine præferencer i forbindelse med brugen af cookies på vores hjemmeside.

  19. Vores oplysninger

  19.1 Hjemmesiden er ejet og administreret af Attefallshuset 24 AB

  19.2 Vi er registreret i Sverige under cvr nummeret SE559099731701 og vores adresse er Attefallshuset 24 AB, 112 26 Stockholm, Sverige.

  back to top